Acerca de

The-Importance-of-worship-1.jpg

Нашата услуга

И Царят ще отговори и ще им каже: Истина ви казвам, доколкото сте го направили на един от тези мои най-малки братя, вие го направихте на мен.  ~ Матей 25:40

Където и да има нужда, до която нашият Господ ни води, там ще бъде служението в Йоан 1:1.  Безплатно сме получавали и така безплатно даваме.  Никога няма да начисляваме такса за която и да е от нашите услуги.  Където Бог напътства, Той ЩЕ осигури.

По-долу е даден списък на начина, по който служим. Ако имате нужда, моля свържете се с нас.

молитва

  Кръщенета

Бракове

причастие

Потвърждения

Погребения

Свържете се с други служители за насърчаване на Божието Царство

Изучавайте, проповядвайте и преподавайте на Божието Слово

Домашни обаждания

Пасторално консултиране

Посещение в болница

Евангелизъм

Избавлението

Нахранете гладните

Помогнете на бедните

Мисии за подкрепа

 

Хайде да работим заедно

Свържете се с нас, за да започнем да работим заедно.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Благодаря за изпращането!